Dealer maszyn rolniczych CLAAS

Rolnictwo precyzyjne

Technologia dla Skutecznego Rolnictwa

Nasze zaawansowane technologie precyzyjne pozwalają rolnikom na optymalne wykorzystanie zasobów, minimalizację strat i maksymalizację plonów. Od inteligentnych systemów nawigacyjnych po precyzyjne maszyny rolnicze, nasze rozwiązania są projektowane z myślą o zapewnieniu maksymalnej efektywności i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.


Nasza gama maszyn rolniczych obejmuje kombajny zbożowe, ciągniki, sieczkarnie do kiszonki, prasy oraz inne urządzenia, które są wyposażone w najnowocześniejsze technologie precyzyjne. Dzięki naszym rozwiązaniom rolnicy mogą zoptymalizować każdy etap produkcji rolnej, od uprawy przez żniwa po przechowywanie i przetwarzanie plonów.


Wsparcie i Szkolenia dla Rolników

Nie tylko dostarczamy innowacyjne maszyny rolnicze, ale także oferujemy wsparcie techniczne, serwisowe oraz szkolenia dla rolników. Nasz zespół specjalistów jest gotowy pomóc w optymalnym wykorzystaniu naszych rozwiązań, dzięki czemu nasi klienci mogą osiągnąć najlepsze rezultaty w swojej działalności rolniczej.


Zrównoważone Rolnictwo dla Przyszłości

Jesteśmy przekonani, że rolnictwo precyzyjne ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonej przyszłości naszej planety. Dlatego dążymy do ciągłego rozwoju naszych technologii, aby wspierać rolnictwo o niskim wpływie środowiskowym i promować zrównoważone praktyki rolne.

Dołącz do naszej społeczności rolników, którzy stawiają na innowację, wydajność i zrównoważony rozwój. Razem możemy zmienić oblicze rolnictwa i przyczynić się do lepszej przyszłości dla naszych gospodarstw, naszych społeczności i naszej planety.


Dział Rolnictwa Precyzyjnego

Dział Rolnictwa Precyzyjnego w firmie Ulenberg specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla rolników, które umożliwiają optymalizację produkcji rolnej poprzez dokładne zarządzanie zasobami. Nasze usługi obejmują:


 1. Systemy nawigacji GPS:

  • Wdrażanie zaawansowanych systemów nawigacji satelitarnej do precyzyjnego prowadzenia maszyn rolniczych.
  • Zwiększenie efektywności pracy i redukcja nakładów na paliwo oraz środki produkcji.
 2. Monitorowanie i analiza danych:

  • Zbieranie i analiza danych z pól przy użyciu dronów oraz czujników gruntowych.
  • Tworzenie szczegółowych map plonów, gleby, wilgotności oraz innych parametrów wpływających na uprawy.
 3. Zarządzanie zmiennością pola:

  • Wykorzystanie technologii do identyfikacji różnic w obrębie pól i dostosowywanie działań rolniczych do konkretnych potrzeb.
  • Precyzyjne nawożenie, nawadnianie i opryskiwanie, które prowadzi do zwiększenia plonów i obniżenia kosztów.
 4. Automatyzacja maszyn rolniczych:

  • Instalacja i serwisowanie systemów automatyzacji i półautomatyzacji maszyn rolniczych.
  • Poprawa dokładności i efektywności operacji rolniczych.
 5. Doradztwo i szkolenia:

  • Profesjonalne doradztwo w zakresie wprowadzania i optymalizacji technologii rolnictwa precyzyjnego.
  • Organizowanie szkoleń dla rolników i operatorów maszyn z zakresu obsługi i korzyści wynikających z zastosowania nowoczesnych technologii.
 6. Zarządzanie uprawami:

  • Wykorzystanie technologii satelitarnych i geoinformacyjnych do monitorowania wzrostu roślin i stanu zdrowia upraw.
  • Umożliwienie szybkiej reakcji na zmieniające się warunki środowiskowe i minimalizowanie strat.

Korzyści dla klienta:

 • Zwiększenie wydajności i plonów dzięki precyzyjnemu zarządzaniu zasobami.
 • Redukcja kosztów produkcji poprzez optymalne wykorzystanie nawozów, środków ochrony roślin i paliwa.
 • Poprawa jakości upraw poprzez monitorowanie i reagowanie na specyficzne potrzeby różnych części pola.
 • Ochrona środowiska dzięki zrównoważonym praktykom rolniczym i redukcji zużycia chemikaliów.
 • Dostęp do najnowszych technologii i ciągłe wsparcie ekspertów w zakresie rolnictwa precyzyjnego.

*Licencja Machine Connect ( funkcjonalność dawnej licencji TELEMATICS Professional ) – 500 zł netto/rok

Zakres funkcji:

 • Dostęp do wyświetlania danych maszyny w CLAAS connect i CLAAS TELEMATICS po rejestracji i zaakceptowaniu warunków
 • Informacje o danych maszyny i danych serwisowych wyświetlane w CLAAS connect
 • Wyświetlanie danych maszyny i danych procesowych w postaci surowych danych, analiz, raportów lub map w CLAAS TELEMATICS
 • Wymiana zleceń ISO-XML między GPS PILOT CEMIS 1200 a wybranym oprogramowaniem do zarządzania gospodarstwem odbywa się poprzez transfer plików online (Online File Transfer)
 • Dostęp do wyświetlania danych maszyny w Remote Service dla dealera w celu wykonywania przeglądów oraz serwisowania po zaakceptowaniu umowy Remote Service

*Licencja Connected Documentation (Automatyczna Dokumentacja/ CLAAS API – zalecana do maszyn żniwnych wyposażonych w mapowanie plonu) – 2 620 zł netto/rok (wymagana aktualna licencja Machine Connect)

Automatyczna dokumentacja TELEMATICS to najwygodniejszy sposób zbierania i analizy danych. Moduł ten znacznie odciąża użytkownika w pracy, a jednocześnie poprawia bezpieczeństwo danych. Użytkownik musi tylko jednorazowo zapisać granice pól w TELEMATICS.

System:

 • rozpoznaje, na którym polu znajduje się właśnie dana maszyna
 • na podstawie granic pól oraz śladów przejazdu tworzy dla każdego pola odpowiednią dokumentację
 • dokumentuje dane oddzielnie dla każdego zlecenia
 • umożliwia bezpośrednie wykreślenie granic pól na podstawie zdjęć lotniczych

CLAAS API umożliwia automatyczną wymianę danych pomiędzy systemem TELEMATICS a oprogramowaniem do zarządzania gospodarstwem (FMIS). Dzięki CLAAS API jest możliwe współdzielenie wszystkich danych agronomicznych oraz danych maszyn.

Relacja ze szkolenia

Poniżej przedstawiamy zdjęcia ze szkolenia w Rymaniu.

Dziękujemy uczestnikom za przybycie i uczestnictwo w szkoleniu.

Kierownik ds. Rolnictwa Precyzyjnego

Łukasz Nalewajko

tel. 728 450 427

l.nalewajko@ulenberg.pl